Bestuur

Het bestuur van SABR voor het studiejaar 2015-2016 is als volgt samengesteld:

Voorzitter Amina Aguerhiou
Secretaris Youssra Atmani
Penningmeester Noor Ismail
Commissaris PR Bouchra Eddounassi
Algemeen bestuurleden Lamyae Moutahhir
Damla Demir

Oud besturen

Bestuur 2014-2015
Voorzitter Amal Echaouchi
Secretaris Siham Ammal
Penningmeester Zohra Makhkash
Commissaris intern Thariq Karnosoehardjo
Commissaris PR Siham Achahboun
Commissielid Soumaya Acem
Mine Tashan
Bestuur 2013-2014
Voorzitter Ali Kahveci
Secretaris Siham Ammal
Penningmeester Zohra Makhkash
Commissaris extern Amal Echaouchi
Commissaris int-ern Thariqh Karnosoehardjo