Onze missie

Wie zijn wij?

SABR is dé islamitische studentenvereniging van Leiden en is opgericht in 2007. SABR staat voor Studenten Actief ter Bevordering van Religie en betekent geduld in het Arabisch.

Wat is ons doel?

Ons doel is het bevorderen van de integratie van moslimstudenten in het Leidse studentenleven én het bieden van interessante informatie over de Islam aan moslims én niet-moslims. Hoewel SABR in beginsel een islamitische vereniging is, zijn wij er dus ook voor studenten met allerlei achtergronden en levensbeschouwingen die meer willen weten over de Islam of gewoon kennis willen maken met moslimstudenten.

Wat doen wij?

Wij zien dat er een behoefte is ontstaan aan gezellige islamitische activiteiten, objectieve informatie over de Islam, de combinatie van islamitische waarden en normen met de Nederlandse en het delen van religieuze ervaringen om met elkaar stil te staan bij belangrijke levensvraagstukken. Om in deze behoeften te voorzien zal SABR regelmatig activiteiten organiseren die variëren van gezelligheid en cultureel tot educatief en informatief. Hiermee willen wij de gedachtegang van de student stimuleren en hem/haar in staat stellen tot het opdoen van kennis en het vinden van antwoorden op verschillende vragen met betrekking tot levensbeschouwing. Ook willen wij de student een laagdrempelig multicultureel netwerkplatform bieden. Tot slot willen wij het intercultureel dialoog bevorderen om wederzijds begrip en respect te creëren. Onbekend maakt immers onbemind!