Word ook lid bij SABR!

Waarom zou ik lid worden?

  • Gratis toegang tot de evenementen.
  • Voorrang bij evenementen wanneer de zaal vol is.
  •  Je hebt het recht om jouw idee voor een activiteit in te dienen, zodat wij hiermee aan de slag kunnen.
  • Je hebt het recht om bepaalde problemen waar je als moslim tegenaan loopt aan te kaarten, zodat wij dit bij de juiste instantie kunnen voorleggen.
  • Je wordt een onderdeel van de hechte gemeenschap van SABR.
  • Je helpt ons om verder groeien zodat we in de toekomst interessante evenementen kunnen blijven organiseren.
  • Het is een vorm van liefdadigheid! De profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd: “Wanneer de mens sterft, houden zijn daden op, behalve drie: een doorlopende liefdadigheid, kennis waar anderen profijt van hebben of een oprechte zoon (of dochter) die smeekbeden voor hem verricht.” Deze hadith werd overgeleverd door Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) en staat vermeld in Sahih Moeslim.

Hoe kan ik lid worden?

Je kunt via dit formulier inschrijven als lid.

Lidmaatschap van SV SABR kost €20,- per jaar. Je kunt het bedrag overmaken naar NL86 INGB 0005 3363 82 t.n.v. SV SABR, onder vermelding van je naam. Zodra het binnen is nemen wij contact met je op.