Religieuze Innovaties

Tijdens deze lezing zal Rafik Dahman (islamitisch theoloog) de betekenis van bid’ah en de hadith en leerstellingen van geleerden omtrent dit onderwerp met ons behandelen. Vervolgens zal er worden ingegaan op de lovenswaardige (mahmuda) en verwerpelijke (madmumah) innovatie. Tot slot zullen we aandacht wijden aan de sociale consequenties van bid’ah, waarbij we inzoomen op de strijd tussen verschillende groeperingen aan de hand van verschillende interpretaties van bid’ah.

sabr0

Comments are closed.