Privacy Statement SABR

Studentenvereniging SABR (hierna: SABR) verwerkt persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG). Persoonsgegevens zijn alle gegevens die, direct of indirect, te herleiden zijn naar een persoon. Denk hierbij aan een naam, adres of e-mailadres. De AVG beschermt deze gegevens.

Waarvoor gebruiken wij je persoonsgegevens?

SABR verwerkt persoonsgegevens enkel in overeenstemming met de AVG. Dit betekent dat persoonsgegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen en dat op een zorgvuldige wijze met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Er worden persoonsgegevens verwerkt wanneer je het contactformulier, lidmaatschapsformulier en het nieuwsbriefformulier op de homepage invult én wanneer je je aanmeldt voor evenementen.

SABR verwerkt je persoonsgegevens enkel voor de volgende doeleinden:
 • Om de aanmelding voor evenementen naar behoren te kunnen bijhouden;
 • Voor het toezenden van een nieuwsbrief;
 • Voor onze marketingdoeleinden;
 • Voor het opnemen van contact met u.

Welke gegevens verstrekken wij?

Persoonsgegevens die door SABR worden verwerkt zijn:
 • Voor- en achternamen
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Woonadressen
 • E-mailadressen
 • Opleidingsniveau
 • Financi√ęle gegevens (voor de uitvoering van de dienst en/of facturatie)
 • Eventuele andere gegevens die je onverplicht aan ons hebt verstrekt.
SABR verwerkt geen persoonsgegevens die we niet rechtstreeks van je hebben verkregen.

Deze verwerking stelt SABR in staat om verenigingsactiviteiten te kunnen uitvoeren, om verenigingswerkzaamheden financieel en administratief te kunnen afhandelen en om contact met je op te nemen wanneer dat nodig is. Onder verenigingsactiviteiten verstaat SABR onder meer het werven van leden, organiseren van evenementen en het doorsturen van nieuwsbrieven. Deze gegevens worden niet langer verwerkt dan noodzakelijk voor het bereiken van de hiervoor genoemde doelen.

Bewaartermijn

SABR bewaart je gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij de gegevens van je hebben verkregen. De duur van de bewaring is beperkt tot:
 1. De periode tussen de organisatie en afwikkeling van een evenement waarvoor je je hebt aangemeld;
 2. De periode tussen aanmelding en afmelding voor onze nieuwsbrief;
 3. De periode tussen uw aanmelding en afmelding met betrekking tot uw lidmaatschap; of
 4. De duur van onze andere dienstverlening die niet valt onder het hierboven genoemde.

Geheimhouding

SABR heeft een geheimhoudingsplicht met betrekking tot de persoonsgegevens die worden verwerkt. De persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere personen of organisaties, tenzij SABR hiertoe verplicht is op grond van de wet, wanneer het noodzakelijk is voor het uitvoeren van verenigingsactiviteiten of wanneer je daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

Inzage en correctie van je gegevens

SABR biedt de mogelijkheid om persoonsgegevens die van jou worden verwerkt, te allen tijde in te zien. Wil je deze gegevens inzien of laten wijzigen? Neem gerust contact op door een e-mail te sturen naar contact@svsabr.nl. Ook wanneer je vragen hebt over dit privacystatement, kun je altijd contact opnemen.

SABR behoudt zich het recht voor om, indien gewenst, wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement.